פרויקטים באיטום - האחים אזרד

איטום בהתזת מולטיגגאיטום בהתזת מולטיגג
איטום בהתזת מסטיגום (קירות יסוד בהר חומה)איטום בהתזת מסטיגום (קירות יסוד בהר חומה)
גשר מודיעין, תפרגשר מודיעין, תפר
התזת מסטיגום (קירות יסוד בהר חומה)התזת מסטיגום (קירות יסוד בהר חומה)
התזת סילוקסן (חומר חסין מים)התזת סילוקסן (חומר חסין מים)
עבודה באולפני נווה אילןעבודה באולפני נווה אילן
שימוש ביריעות ביטומניות בקדומיםשימוש ביריעות ביטומניות בקדומים
שימוש במולטיגגשימוש במולטיגג